Garage Kit
−2000年以前の制作物−
 
デビルマンレディー(デビルマンレディー TV版)  1/10  デビルマンレディー  (デビルマンレディー TV版)
       
 1/12  ファウスト  (電人ファウスト)
 1/12  ドナー  (電人ファウスト)
 1/12  ブリッツ  (電人ファウスト)
 1/12  ダンサー&ダッシャー  (電人ファウスト)
 1/12  エンジェル&プランサー  (電人ファウスト)
       
 
−2003〜2006年の制作物−
−2001、2002年の制作物−

Return
 
 

[PR]動画